Priser og bilagKasserer

Henrik Bøgelund
Østervang 21
5492 Vissenbjerg

Tlf 23 26 27 80

kasserer@dch-kreds5.dk


CVR-nummer

CVR 31551501
P-nummer 1014631859

Bankkonto

Kontonummer 1551 11074871


Afregningsbilag

Dommerkørsel 2022
Sporlæggerkørsel 2022
Udgiftsbilag kursus 2022
Udgiftsbilag udvalgsmøde 2022
Kørselsgodtgørelse 2022


Godtgørelse

Når kredsen låner klubhus, mm, godtgøres lokalforeningen efter følgende takster.

Husleje 1/10 - 30/3:
Aftenkursus 150,00 kr
Dagkursus 450,00 kr
Weekendkursus 750,00 kr

Husleje 1/4 - 30/9:
Aftenkursus 75,00 kr
Dagkursus 225,00 kr
Weekendkursus 375,00 kr

Forplejning (pr deltager):
Aftenkursus 55,00 kr
Dagkursus 105,00 kr
WeekendKursus 210,00 kr

Forplejning (pr hjælper):
Kaffe/kage 20,00 kr

Kursusgebyrer

Deltagelse i kredsens kurser afregnes efter følgende takster.

Instruktørgrunduddannelse:
Alle moduler 2.000,00 kr
Enkelt modul 300,00 kr

Overbygning:
DcH program 1.500,00 kr
Agility 2.000,00 kr
Rally 1.500,00 kr
Familiehund 1.500,00 kr
Nosework 1.500,00 kr

 

Takster 2022


Kontingent til kredsen
120,00 kr
Kontingent til landsforeningen
290,00 kr
Kørselsgodtgørelse, høj takst
3,70 kr

Nyheder

Sponsorer