Etiske retningslinjer for træning i DcH

Kopieret fra orientering nr 16 i Årbogen (revideret marts 2016).

Formål:

Formålet med etiske retningslinjer for træning i DcH er
• at sikre hundens velfærd
• at sikre medlemmernes trivsel
• at fremme foreningens omdømme

Område:

De etiske retningslinjer skal efterleves af alle med tillidshverv i lokalforeninger, kredse og landsforeningen.
Det er lokalforeningernes ansvar, at trænerne har den fornødne viden svarende til de træningsmetoder, der undervises i på DcHs trænergrunduddannelse.
Det er kredsens og landsforeningens ansvar at drage omsorg for, at der udbydes undervisning i træningsmetoder, der bygger på moderne indlæringsprincipper som f.eks. motivation og positiv forstærkning.

Indhold:

Al træning i DcH skal have fokus på at etablere det bedst mulige samarbejde mellem hund og fører.
Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.
Det er ikke tilladt at bruge pighalsbånd eller ”gå pænt seler” med strammeanordning i DcH. I DcH skal anvendes træningsmetoder, der er baseret på respekt for hunden som et levende væsen og forståelse for hundens naturlige adfærd. Træningsmetoderne skal bygge på moderne indlæringsprincipper som f.eks. motivation, positiv forstærkning, tålmodighed og konsekvens.
Træningen skal tage udgangspunkt i hundens raceegenskaber, køn og alder, herunder om det er en hvalp, en ung hund under kønsmodning eller en voksen hund, der trænes.
Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen af hunden altid tilpasses til individet, forseelsen og situationen, og må aldrig være styret af hundeførerens ophidselse eller mangel på selvkontrol.

Nej til Doping af hunden

Hunden skal konkurrere på egne præmisser, uden at være påvirket af medicin. Som følge heraf tager DcH afstand fra medicinsk indtagelse for at fremme hundens præstation i vores træning og ved vores konkurrencer.

Nyheder

Sponsorer