Arbejdsfordeling i kredsbestyrelsen.:

 

Kredsformand.:

Afholde kredsbestyrelsesmøder

Afholde kredsrådsmøder.

Varetage kreds 5 lokalforeningernes interesser.

Ansvarlig for kredsens aktiviteter.

Kredsens ”talerør” ved arrangementer, hvor kreds 5 mener at stå bedre samlet.

Deltage i Hovedbestyrelsesmøder som medlem af hovedbestyrelsen.

Ansvarlig for kredsbestyrelsens arbejde på kreds og landsplan.

Ansvarlig, i samarbejde med webmaster, for DcH Kreds 5s hjemmeside på Klubmodul.

 Vedligeholde kreds kalenderen med møder 

Kredssekretær.:

Mødearrangør.

Protokolfører og referatansvarlig.

Varetage sekretærfunktionen for kredsbestyrelsen.

Udsende referater til lokalforeninger, kredsbestyrelsen og sekretariat

 

Kredskasserer.:

Regnskabsfører.

Foretage budgetopfølgning.

Sikre revision af regnskab.

Sende uddrag af regnskab til udvalgene med henblik på fremstilling af forslag til budgetterne for det følgende år.

Betale regninger/udlæg, herunder dommerkørsel til kredskonkurrencer.

Opfølgning på fakturabetaling.

Lave guides til regnskabsrelaterede opgaver.
Vedligehold af titler i Klubmodul.

 

Uddannelsesudvalg:

Tilrettelægge og afholde kurser på kredsplan.

Tilrettelægge efteruddannelse for klubinstruktører.

Informere kassereren om fordeling af kursusgebyr.

Kontakt til og samarbejde med kredsinstruktørerne


 

Konkurrenceudvalg: 

Modtage og styre konkurrenceresultater.

Udfærdige kredspointregnskab.

Beregne kredsmesterskab.

Eliteturneringen, der afholdes af kredsen.

Planlægge datoer for kredskonkurrencer.

Pokaler.

Administrere sporlæggercentralen

 

Dommerudvalg:

Afholde mindst 1 dommermøde årligt.

Sikre efteruddannelse af Kreds 5´s dommere.

Registrere dommeraktivitet.

Udtage dommere til specielle lejligheder som Eliteturneringen .

Ansvarlig for driften af Kreds 5´s dommercentral.

Evt. afholdelse af dommerprøve/forprøve.

Ansvarlig for dommeraspirantuddannelsen.

 

Webmaster:

Organisatorisk placeret under KKU, i forhold resultat og beregnerdel i Kreds 5.
Vedligehold af Kreds 5s hjemmeside.
Superbruger på Klubmodul. Hjælp og vejledning til Kreds og lokalforeninger.

 

Ordensudvalg:

Deltage i landsordensudvalget (OU) som repræsentant for Kreds 5. (ikke medlem af kredsbestyrelsen) Initiativfonden medlem:

Deltage i initiativfondens som repræsentant for Kreds 5. (ikke medlem af kredsbestyrelsen)


Nyheder

Sponsorer