Kredskasserer

Indbetalinger til kredsen kan ske på konto 1551 11074871.


 

Kasserer

Henrik Bøgelund
Østervang 21
5492 Vissenbjerg

Tlf 23 26 27 80

kasserer@dch-kreds5.dk

 

Foreningens CVR-nummer

CVR 31551501,   P-nummer 1014631859
 

Takster 2020

Kontingent til kredsen110,00 kr
Kontingent til landsforeningen290,00 kr
Kørselsgodtgørelse, høj takst3,52 kr
Kørselsgodtgørelse, lav takst1.96 kr
 

Godtgørelse

Når kredsen låner klubhus, mm, godtgøres lokalforeningen efter følgende takster.

Husleje 1/10 - 30/3:

Aftenkursus150,00 kr
Dagkursus450,00 kr
Weekendkursus750,00 kr

Husleje 1/4 - 30/9:

Aftenkursus75,00 kr
Dagkursus225,00 kr
Weekendkursus375,00 kr

Forplejning (pr deltager):

Aftenkursus55,00 kr
Dagkursus105,00 kr
WeekendKursus210,00 kr
 

Kursusgebyrer

Deltagelse i kredsens kurser afregnes efter følgende takster.

Trænerkursus:

Grundmodulerne2.000,00 kr
Enkelt modul300,00 kr

Overbygning:

DcH program1.500,00 kr
Agility2.000,00 kr
Rally1.500,00 kr
Familiehund1.500,00 kr
 
Afregningsbilag
 
 

Nyheder

Sponsorer