Udvalgsformand

Gitte Ellegaard Pedersen

Freltoftevej 7

5792 Årslev

Tlf. 42 34 32 32

hausdischa@gmail.com

Udvalgsmedlem

Conni Staal

Humblevej 36

5900 Rudkøbing

Tlf. 51 16 61 31

connistaal@hotmail.com

Jobbeskrivelse for sekretær i kredsens uddannelsesudvalg

 • Der holdes 1 årlig møde med kredsens instruktører, der skal findes en værtsklub.
 • Der holdes 1 årligt møde med kredsens træningsledere, der skal findes en værtsklub.
 • Der skal findes værtsklubber til alle kurserne.
 • Der skal findes instruktører til alle kurserne.
 • Der skal laves kursusplan for året.
 • Uddannelsesudvalget deltager som kursusleder i det omfang der er behov.
 • Der skal laves indbydelse til alle klubberne mht. tilmelding af nye aspiranter.
 • Der skal laves lister over tilmeldte aspiranter for de enkelte moduler i henholdsvis Grunduddannelsen, Dch`s overbygning, Agility, Rally og Familiehunden.
 • Der skal sendes mail til instruktøren 3 uger før et kursus.
 • Der skal sendes mail til klubberne 2 uger før et kursus.
 • Der skal sendes mail til aspiranter 1 uger før et kursus.
 • Der skal sendes afregning til kredsens kasserer over afholdte kurser.
 • Der skal findes klubber i Jylland til aspiranter der er forhindret i at deltage i vor egen kreds.
 • Vi tager imod aspiranter fra Jylland der er forhindret i at deltage i deres egen kreds.
 • Der skal bestilles diplomer til færdiguddannede aspiranter.
 • Der skal samarbejdes med kredsens kasserer.
 • Der skal laves efteruddannelse efter behov.
 • Opbevaring af undervisningsmaterialer.
 • Plus alt det løse der dukker op i løbet af en sæson.