Kredskasserer

Indbetalinger til kredsen kan ske på konto 1551 11074871.

Kasserer

Henrik Bøgelund

Østervang 21

5492 Vissenbjerg

Tlf  23 26 27 80

kasserer@dch-kreds5.dk

Godtgørelse

Når kredsen låner klubhus, mm, godtgøres lokalforeningen efter følgende takster.

 

Husleje 1/10 - 30/3:

Aftenkursus150,00 kr
Dagkursus450,00 kr
Weekendkursus750,00 kr

 

Husleje 1/4 - 30/9:

Aftenkursus75,00 kr
Dagkursus225,00 kr
Weekendkursus375,00 kr

 

Forplejning (pr deltager):

Dagkursus105,00 kr

Takster 2019

Kontingent til kredsen110,00 kr
Kontingent til landsforeningen290,00 kr
Kørselsgodtgørelse, høj takst3,56 kr
Kørselsgodtgørelse, lav takst1.98 kr

Kursusgebyrer

Deltagelse i kredsens kurser afregnes efter følgende takster.

 

Trænerkursus:

Grundmodulerne2.000,00 kr
Enkelt modul300,00 kr

 

Overbygning:

DcH program1.500,00 kr
Agility2.000,00 kr
Rally1.500,00 kr
Familiehund1.500,00 kr