Grundmodul 6 Indlæringsprincipper og -metoder
Tidspunkt
26.09.2020 kl. 08.30 - 26.09.2020 kl. 16.00
Sted
Svendborg klubhus
Beskrivelse
Modul 6 Indlæringsprincipper og -metoder
Kredsinstruktør: Helle Troelsen og Janna Juhler
DcH Kreds 5